Largest offering of restaurants in the Netherlands
Detailed restaurant information
Easy to book for groups
dinnersite
The complete restaurant guide!
INLOGGEN / AANMELDEN
RESTAURATEURS
disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van dinnersite.nl, is het mogelijk dat de informatie die op dinnersite.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en mededelingen op de pagina's van dinnersite.nl zijn die van de restaurateur(s) of anderen en niet (noodzakelijkerwijs) die van dinnersite.nl

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op dinnersite.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en eventuele produkten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dinnersite.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om dinnersite.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van dinnersite.nl verkregen is. dinnersite.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de gebruiker altijd aangeraden om per telefoon of e-mail contact op te nemen met het betreffende restaurant voor het controleren van de op dinnersite.nl gepubliceerde gegevens.

De informatie op dinnersite.nl wordt dagelijks up to date gehouden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Receive updats from dinnersite?

Stay informed about the latest news and restaurants near you